INFORMACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Einhell-UNICORE s.r.o.

IČ: 25213288
adresa: Závodní 278
Karlovy Vary
360 18 ČR

Dodávka zboží a doprava
Ceny zboží jsou včetně jejich obalu, fco sklad Einhell-UNICORE s.r.o. Při odběru nad 7.500,- Kč (200,- €) bez daně je doprava hrazena až k zákazníkovi. Jinak je účtováno poštovné a balné dle ceníku dopravce. Objednávky do 7.500,- Kč bez DPH, vyřídí náš partner, kterého si při objednávání zvolíte.

Objednávka
Písemná objednávka zaslaná na společnost Einhell-UNICORE s.r.o. je právně závazná. V případě storna této objednávky zákazníkem je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 20% z objednané ceny zboží. V případě objednání stroje nebo výrobku v hodnotě vyšší než 40.000,-Kč je nutné společně s objednávkou uhradit 50% ceny výrobku.

Před první dodávkou u smluvních partnerů vyžadujeme :
1/ kopii živnostenského listu
2/ kopii osvědčení o přihlášení k DPH
3/ podepsání dealerské smlouvy (zasíláme k podpisu vždy po první objednávce)

Platební podmínky
U nových zákazníků jsme nuceni vyžadovat platbu hotově nebo formou předfaktury. Pokud se jedná o registrované a schválené zákazníky, je doba splatnosti námi vystavených faktur po odebrání zboží 14 dní.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Místo plnění dodávky
Pro předání zboží a pro platbu je místem plnění sklad firmy Einhell-UNICORE s.r.o. Naše předávací povinnost je splněna předáním zboží veřejnému přepravci, železnici nebo podáním na poště. Riziko škody na zboží přechází na zákazníka ve sjednaném místě plnění. Vady množství je zákazník povinen reklamovat ihned po převzetí zboží při potvrzení dopravcem. Skryté vady musí být ohlášeny písemně přepravci do 3 dnů po převzetí zboží.

Dopravné a balné
Při odběru zboží do 7 500 Kč bez DPH je cena za dopravné a balné 120 Kč bez DPH. Jinak je dopravné a balné zdarma. V případě dopravného zdarma je cena za dopravu již započtena v ceně výrobku.

Záruční servis
Firma Einhell-UNICORE s.r.o. ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za podmínky, že jej zákazník bude užívat pouze způsobem, který je popsán v návodu.

Záruční lhůta činí 24 měsíců
na veškerý sortiment za podmínky předložení platného záručního listu. Servisní činnost zajišťuje prodávající- firma Einhell-UNICORE s.r.o.

Reklamace
Případné reklamace budou zásadně vyřizovány po obdržení písemné reklamace od zákazníka společně s reklamovaným výrobkem, a to v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku. V případech zpětného vrácení peněz za zboží formou dobropisu se vrací pouze hodnota zboží. Ostatní původně účtované poplatky (poštovné, přepravné, balné apod.) dobropsány nebudou.

Pozáruční servis
Kontakt na pozáruční opravnu je uveden v českém návodu k výrobku.

Vyhrazení práva vlastnictví
Zboží je až do úplného zaplacení odběratelem majetkem firmy Einhell-UNICORE s.r.o.

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.