INFORMATION - TRADING CONDITIONS

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Einhell-UNICORE s.r.o.


Dodávka zboží a doprava
Ceny zboží jsou včetně jejich obalu, fco sklad Einhell-UNICORE s.r.o. Při odběru nad 7.500,- Kč (200,- €) bez daně je doprava hrazena až k zákazníkovi. Jinak je účtováno poštovné a balné dle ceníku dopravce. Objednávky do 7.500,- Kč bez DPH, vyřídí náš partner, kterého si při objednávání zvolíte.

Objednávka
Písemná objednávka zaslaná na společnost Einhell-UNICORE s.r.o. je právně závazná. V případě storna této objednávky zákazníkem je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 20% z objednané ceny zboží. V případě objednání stroje nebo výrobku v hodnotě vyšší než 40.000,-Kč je nutné společně s objednávkou uhradit 50% ceny výrobku.

Před první dodávkou u smluvních partnerů vyžadujeme :
1/ kopii živnostenského listu
2/ kopii osvědčení o přihlášení k DPH
3/ podepsání dealerské smlouvy (zasíláme k podpisu vždy po první objednávce)

Platební podmínky
U nových zákazníků jsme nuceni vyžadovat platbu hotově nebo formou předfaktury. Pokud se jedná o registrované a schválené zákazníky, je doba splatnosti námi vystavených faktur po odebrání zboží 14 dní.

Místo plnění dodávky
Pro předání zboží a pro platbu je místem plnění sklad firmy Einhell-UNICORE s.r.o. Naše předávací povinnost je splněna předáním zboží veřejnému přepravci, železnici nebo podáním na poště. Riziko škody na zboží přechází na zákazníka ve sjednaném místě plnění. Vady množství je zákazník povinen reklamovat ihned po převzetí zboží při potvrzení dopravcem. Skryté vady musí být ohlášeny písemně přepravci do 3 dnů po převzetí zboží.

Dopravné a balné
Při odběru zboží do 7 500 Kč bez DPH je cena za dopravné a balné 120 Kč bez DPH. Jinak je dopravné a balné zdarma.

Záruční servis
Firma Einhell-UNICORE s.r.o. ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za podmínky, že jej zákazník bude užívat pouze způsobem, který je popsán v návodu.

Záruční lhůta činí 24 měsíců
na veškerý sortiment za podmínky předložení platného záručního listu. Servisní činnost zajišťuje prodávající- firma Einhell-UNICORE s.r.o.

Reklamace
Případné reklamace budou zásadně vyřizovány po obdržení písemné reklamace od zákazníka společně s reklamovaným výrobkem, a to v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku. V případech zpětného vrácení peněz za zboží formou dobropisu se vrací pouze hodnota zboží. Ostatní původně účtované poplatky (poštovné, přepravné, balné apod.) dobropsány nebudou.

Pozáruční servis
Kontakt na pozáruční opravnu je uveden v českém návodu k výrobku.

Vyhrazení práva vlastnictví
Zboží je až do úplného zaplacení odběratelem majetkem firmy Einhell-UNICORE s.r.o.