Einhell Compliance - náš smysl pro odpovědnost

Firemní kultura ve společnosti Einhell-UNICORE s.r.o. se vyznačuje jasnou odpovědností, vzájemným respektem a důvěrou. Zákonné a etické jednání je nedílnou součástí našich obchodních aktivit a důležitým předpokladem pro trvalé zajištění našeho obchodního úspěchu. Naším prvořadým cílem je vyhnout se rizikům, která poškozují důvěru, kterou mají naši zákazníci, akcionáři, obchodní partneři a veřejnost v Einhell-UNICORE s.r.o..

Postup při oznamování nekalých praktik

Všichni zaměstnanci se mohou s případnými dotazy obracet na své vedoucí pracovníky a na příslušná oddělení společnosti Einhell-UNICORE s.r.o., zejména na právní oddělení a oddělení podnikového auditu.

Kontaktní osoba pro dodržování předpisů společnosti Einhell je rovněž k dispozici všem zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším externím partnerům jako referenční místo pro všechny otázky týkající se dodržování předpisů. Totéž platí v případě zjištění nedostatků nebo jiných okolností, které mohou vést k porušení zákona. Společnost Einhell-UNICORE s.r.o. ujišťuje, že všechny obdržené dotazy a hlášení budou považovány za důvěrné a nebude se pokoušet identifikovat osobu, která hlášení podala. To neplatí pro zneužívající nebo falešná hlášení.

Kontakt Einhell Compliance Contact je k dispozici v němčině,  češtině a angličtině:

Email: compliance@einhell.com