Tiráž

Odpovědnost za obsah:

Einhell-UNICORE s.r.o.
Závodní 278
Karlovy Vary 360 18
Czechia

Telefon: + 420 353440217
Fax: + 420 353440214
E-mail: info@einhell.cz


Jednatel: Filip Dašek
Forma společnosti: S.R.O.
DIČ: CZ25213288

Koncepce, uspořádání a implementace

Communiacs - Webagency in Passau
Communiacs. Agentura pro webové stránky, e‐commerce a online marketing

Copyright

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika a jejich uspořádání na webových stránkách Einhell-UNICORE s.r.o. jsou chráněny autorskými právy a dalšími ochrannými zákony. Obsah těchto stránek nesmí být kopírován, šířen, upravován nebo zpřístupňován třetím stranám pro komerční účely. Některé webové stránky firmy Einhell-UNICORE s.r.o. obsahují také obrázky chráněné autorskými právy třetích stran. Tato webová stránka neuděluje licenci k užívání duševního vlastnictví Einhell-UNICORE s.r.o. ani jakékoli třetí strany.

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky na webových stránkách Einhell-UNICORE s.r.o. jsou chráněny ochrannou známkou. To platí zejména pro značky, typové štítky, firemní loga a emblémy Einhell-UNICORE s.r.o. Ochranné známky a prvky designu použité na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Einhell-UNICORE s.r.o. nebo třetích stran. Tato webová stránka neuděluje licenci k užívání duševního vlastnictví Einhell-UNICORE s.r.o. ani jakékoli třetí strany.

Vyloučení odpovědnosti

Firma Einhell-UNICORE s.r.o. sestavuje obsah těchto webových stránek s velkou péčí a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. Poskytnuté údaje jsou však pouze informativními obecnými informacemi a nenahrazují podrobná individuální doporučení pro rozhodnutí o koupi. Technické vlastnosti a vybavení se mohou v jednotlivých zemích specificky lišit. Veškeré změny produktů jsou vyhrazeny. Závazné informace o technických atributech, vybavení nebo vlastnostech našich výrobků obdržíte pouze od příslušného Vašeho autorizovaného prodejce nebo dovozce.

Einhell-UNICORE s.r.o. nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací na těchto stránkách nebo trvalý bezporuchový přístup.

Pokud odkazujeme na webové stránky třetích stran (odkazy), společnost Einhell-UNICORE s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných stránek. Kliknutím na odkaz opouštíte informační nabídku společnosti Einhell-UNICORE s.r.o. Pro nabídky třetích stran proto mohou platit odlišná pravidla, zejména pokud jde o ochranu údajů.

Společnost Einhell-UNICORE s.r.o. kromě toho vylučuje svou odpovědnost za servisní služby, zejména při stahování souborů poskytovaných společností Einhell-UNICORE s.r.o. na internetových stránkách Einhell-UNICORE s.r.o. za nedbalé porušení povinností, pokud se netýkají základních smluvních závazků, ohrožení života a tělesného zdraví podle nároků Zákona o odpovědnosti za výrobek. Totéž platí pro porušení povinností našimi pověřenci.