Oznámení o ochraně údajů pro webové stránky www.einhell.cz

Einhell-UNICORE s.r.o. (dále jen „společnost“) vám děkuje za návštěvu našich webových stránek a za váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá. Vaše údaje poskytujete dobrovolně. Společnost zpracovává tyto informace v souladu s ustanoveními evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

1. Odpovědná osoba

Osoba odpovědná za zpracování vašich údajů je Einhell-UNICORE s.r.o. Výjimky jsou v této souvislosti uvedeny v tomto oznámení o ochraně údajů.

Einhell-UNICORE s.r.o.
Závodní 278
Karlovy Vary 360 18
Czechia

E-mail: info@einhell.cz

Kontaktní informace Úřadu pro ochranu údajů jsou k dispozici níže pod číslem 22.

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou specifické informace týkající se osobních nebo faktických okolností konkrétní nebo identifikovatelné osoby. Patří sem informace jako například vaše IP adresa a nastavení prohlížeče, podoba pozdravu, správné jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození a informace o výrobcích Einhell. Dále v rámci našich služeb vám poskytujeme přístup chráněný uživatelským jménem a heslem. V rámci tohoto procesu ukládáme vaše uživatelské jméno a heslo a tam, kde je to potřeba, i pohlaví. Osobní informace, které nelze přímo asociovat s vaší skutečnou identitou – jako například vaše oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů na stránkách – se nepovažují za osobní informace.

Dále zpracováváme údaje o spojení a identifikaci vašeho internetového prohlížeče tak, abychom vám mohli poskytnout vhodný obsah. 

3. Zpracování osobních informací

Zpracováváme a ukládáme různé druhy dočasných údajů při každé vaší návštěvě webových stránek společnosti. Sem patří údaje o spojení z počítače použitého k přístupu na webový server, vybírané soubor(y)/webovou stránku (webové stránky) a i údaje a dobu trvání vaší návštěvy našeho webového serveru. Rovněž zjišťujeme identifikační údaje o prohlížeči a operačním systému, které využíváte, ale i webový server, který jste využili, abyste nás navštívili. Osobní informace, jako například oslovení, vaše jméno, adresa, případně vaše společnost, datum narození, telefonní číslo nebo e-mailová adresa a informace o vašich výrobcích Einhell jsou shromažďovány pouze pokud je poskytnete dobrovolně v rámci registrace, průzkumu, soutěže, při uzavírání smlouvy nebo při požadování informací.

4. Určené použití a šíření osobních údajů

Společnost využívá osobní údaje, které poskytnete za účelem technické správy webového serveru, při poskytování služeb, pro správu zákazníka, k vylepšování webového serveru, pro průzkumy související s výrobkem a pro marketingové účely pouze v rozsahu vyžadovaném jednotlivým příslušným účelem.

5. Právní základ ke zpracování údajů

Právní základ ke zpracování vašich osobních údajů je závislý na účelu, který je důvodem zpracování.

5.1 Technická správa webového serveru

Právním základem ke zpracování osobních údajů za účelem uvedeným výše je článek 6(1), písmeno b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) za předpokladu existence smluvního vztahu s vámi. Pokud mezi naší společností a vámi smluvní vztah neexistuje, je právním základem ke zpracování údajů článek 6(1), písmeno f) GDPR. Přenos osobních údajů (viz obrázek 2) je nezbytný za účelem vytvoření spojení s webovým serverem a k zobrazení obsahu webového serveru.

5.2 Poskytování služeb

Právním základem ke zpracování osobních údajů za účelem uvedeným výše je článek 6(1), písmeno b) GDPR. Naše služby poskytujeme v rámci plnění smluvních povinností. Nemůžeme-li zpracovat osobní údaje, nemůžeme plnit nebo realizovat smlouvu uzavřenou s vámi.

Na našem webovém serveru ukládáme osobní údaje pro následující dostupné služby: 

 • Přihlášení zákazníka
 • Zpravodaj
 • Záruka 3 roky na výrobky Einhell
 • Recenze produktů (od společnosti Bazaarvoice Inc.; viz oddíl 5.10)

5.3 Google Analytics

Právním základem ke zpracování osobních údajů při využívání Google Analytics je článek 6(1), písmeno f) GDPR. Statistické informace o používání našeho webového serveru vyžadujeme proto, aby byl uživatelsky přívětivější, k provádění měření návštěvnosti a k provádění výzkumu trhu.

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (dále jen: Google). Google Analytics využívá takzvané soubory „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači, a které usnadňují analýzu vašeho využívání webového serveru. Informace generované těmito soubory cookies jsou obvykle přenášené na server Google v USA, kde jsou uložené. Z důvodu aktivace anonymizace IP na tomto webovém serveru zkracuje Google vaši IP adresu v členských zemích Evropské unie a ostatních signatářů Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa nejdříve přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google využívá tyto informace jménem provozovatele tohoto webového serveru k vyhodnocení vašeho užívání těchto webových stránek, k vytváření výkazů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webového serveru souvisejících s využíváním webových stránek a internetu. IP adresa poskytovaná vaším internetovým prohlížečem v rámci Google Analytics není kombinována s ostatními údaji Google.

Zamezit v ukládání souborů cookies na váš počítač můžete výběrem vhodným nastavením ve vašem prohlížeči; nicméně mějte na vědomí, že tímto krokem nemusíte mít možnost zcela využívat všech funkcí na tomto webovém serveru. Navíc můžete také zamezit tomu, aby byly údaje generované soubory cookies týkající se vašeho užívání webového serveru (včetně vaší IP adresy) shromažďovány a zpracovány společností Google stahováním a instalováním doplňků pro prohlížeč dostupných z následujícího odkazu: Doplněk prohlížeče k deaktivaci Google Analytics. Doplněk prohlížeče k deaktivaci Google Analytics.

Nad rámec nebo jako dodatek k doplňku pro prohlížeč můžete deaktivovat sledování prováděné Google Analytics na našich webových stránkách klepnutím na tento odkaz. Nainstaluje se tím soubor cookies odhlášení na vašem zařízení. Zamezí tak Google Analytics za tento webový server a za tento prohlížeč shromažďovat informace po dobu, po kterou je tento soubor cookies ve vašem počítači nainstalován.

5.4 Facebook pixel a Facebook remarketing

Vzhledem k našemu oprávněnému zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší webové stránky využívá stránka takzvaný „facebookový pixel“ ze sociální sítě Facebook, provozované společností Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA) nebo, pokud máte bydliště v EU, Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) (dále jen „Facebook“).

S pomocí Facebook pixelu je Facebook schopen identifikovat návštěvníky našeho webu jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam, tzv. „Facebook ads“. Facebook pixel používáme, abychom Facebookem doručené reklamy zobrazovali pouze těm uživatelům, kteří projevili zájem o naše internetové služby nebo kteří vykazují specifické vlastnosti, které sdělujeme Facebooku (označované také jako „pixelové události“, které obsahují například uživatelské e-mailové adresy). Jinými slovy, používáním pixelu na Facebooku se snažíme zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odrážely potenciální zájmy našich uživatelů a nebyly jen obtěžováním. S pomocí Facebook pixelu jsme také schopni lépe sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické a marketingové účely tím, že zjistíme, zda byli uživatelé přesměrováni na náš web po kliknutí na reklamu na Facebooku.

Facebook okamžitě při vstupu na naši webovou stránku začlení Facebook pixel a může do vašeho zařízení uložit cookie, tj. malý soubor. Pokud se poté přihlásíte na Facebook nebo navštívíte Facebook, když jste přihlášeni, vaše návštěva našich webových stránek se zaznamená ve vašem profilu. Údaje, které o vás shromažďujeme, pro nás zůstávají anonymní, a proto nám neposkytují žádné údaje o totožnosti uživatele. Data jsou však ukládána a zpracovávána Facebookem, aby bylo možné navázat spojení s příslušným uživatelským profilem. Pokud přenášíme data na Facebook pro účely křížové kontroly, jsou tato data šifrována lokálně ve vašem prohlížeči a teprve poté odeslána na Facebook prostřednictvím zabezpečeného připojení https. K tomu dochází výhradně za účelem sladění dat, která jsou rovněž šifrována Facebookem.

Ke zpracování údajů společností Facebook dochází v rámci pokynů pro používání údajů Facebooku. Obecné informace o zobrazování reklam na Facebooku najdete v pokynech pro využívání dat na Facebooku: www.facebook.com/policy.php. Speciální informace a podrobnosti o Facebook pixelu a jeho fungování najdete v sekci nápovědy Facebooku: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Můžete vznést námitku proti shromažďování údajů Facebook pixelem a jeho použití při prezentaci reklam na Facebooku. Chcete-li tak učinit, navštivte následující webovou stránku vytvořenou Facebookem a postupujte podle pokynů týkajících se předvoleb pro uživatelskou reklamu: www.facebook.com/settings, nebo uveďte své námitky prostřednictvím webové stránky v USA: www.aboutads.com/choices nebo webové stránky EU: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Předvolby jsou nezávislé na platformě, to znamená, že jsou přijaty všemi zařízeními, ať už stolním počítačem nebo mobilními zařízeními.

5.5 Videa na Youtube

Na některé naše webové stránky vkládáme videa z YouTube. Poskytovatelem odpovídajících doplňků je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Při návštěvě stránek s doplňkem YouTube dojde k vytvoření spojení k serverům na YouTube. YouTube je tedy informováno o tom, které stránky navštěvujete. Jste-li přihlášeni k vašemu účtu na YouTube, může YouTube asociovat vaši historii prohlížení osobně s vámi. Zamezit tomu můžete odhlášením se z účtu YouTube.

Pokud je video na YouTube spuštěno, využívá poskytovatel soubory cookies ke sběru informací o interakcích uživatele.

Pokud jste deaktivovali ukládání souborů cookies pro reklamní program Google Ads, pak vás tento typ souborů cookies při prohlížení videí na YouTube nemusí znepokojovat. Nicméně YouTube rovněž shromažďuje neosobní uživatelské informace u ostatních souborů cookies. Chcete-li uvedenému zamezit, musíte zablokovat ukládání souborů cookies do vašeho prohlížeče.

Další informace o ochraně údajů můžete získat na „Youtube“ v oznámení poskytovatele o ochraně údajů na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5.6 Google Maps

Tento webový server využívá Google Maps API za účelem vizuálního zobrazení geografických informací. Při využívání Google Maps společnost Google shromažďuje, zpracovává a využívá údaje o použití funkcí map uživateli. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v oznámení Google o ochraně údajů. Tam můžete také provést změny nastavení soukromí osobních údajů v centru ochrany údajů.

5.7 Použití skriptovacích knihoven (Google webfonts)

Na tomto webovém serveru využíváme skriptovací knihovny a knihovny fontů, jako například Google Webfonts, abychom mohli obsah zobrazit správně a graficky lákavým způsobem ve všech prohlížečích (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts se používají za účelem předcházení opakovaného stahování do vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče. Pokud prohlížeč Google Webfonts nepodporuje nebo blokuje přístup k nim, zobrazí se obsah standardním fontem.

Přístup ke skriptovacím knihovnám nebo knihovnám fontů automaticky vytváří spojení s poskytovatelem knihovny. Teoreticky je možné — třebaže není v současné době zřejmé zda a za jakým účelem — poskytovatelé shromažďují údaje o těchto knihovnách.

Informace o soukromí údajů poskytovatele knihovny Google můžete nalézt zde: https://www.google.com/policies/privacy/

5.8 Issuu

Naše webová stránka používá JavaScript kód pro vložení Flash aplikace (Flash plug-in) od společnosti Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA (dále jen: Issuu). To umožňuje vyvolání tiskových publikací jako e-papír. Issuu používá soubory cookies, které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Tímto způsobem se shromažďují a ukládají osobní údaje, jako je IP adresa a informace o čase a době používání. Přenos probíhá, pokud máte ve svém prohlížeči aktivovaný JavaScript. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů společnosti Issuu naleznete na adrese https://issuu.com/legal/privacy.
Pokud je v prohlížeči aktivována funkce „nesledovat“, nebudou bez souhlasu načítány žádné externí doplňky Issuu a zobrazí se pouze odkaz na tuto možnost.

5.9 Cloudflare

Naše stránky využívají funkce společnosti Cloudflare. Poskytovatelem je společnost Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare poskytuje globálně distribuovanou síť pro doručování digitálního obsahu pomocí DNS. Technický přenos informací mezi vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami probíhá prostřednictvím sítě Cloudflare. Společnost Cloudflare tak může analyzovat datový přenos mezi uživateli a našimi webovými stránkami; například za účelem zrychlení načítání našich stránek nebo odhalení a odvrácení útoků na naše služby.

Společnost Cloudflare může navíc ukládat soubory cookie do vašeho počítače za účelem optimalizace a analýzy. To chrání naše oprávněné zájmy v oblasti bezpečnosti, výkonu a spolehlivosti naší reklamní nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Se společností Cloudflare jsme na základě GDPR uzavřeli příslušné dohody týkající se zpracování osobních údajů. Údaje jsou zpravidla zpracovávány v Německu nebo jiných státech Evropské unie. Pokud se zpracování v určitých případech provádí ve třetích zemích, provádí se zpracování pouze tehdy, pokud byla odpovídající úroveň ochrany údajů ve třetí zemi potvrzena Komisí EU v souladu s čl. 45 GDPR, a to na základě standardních smluvních doložek EU nebo pokud je odpovídající úroveň ochrany údajů zajištěna příjemcem údajů jiným způsobem. Společnost Cloudflare shromažďuje statistické údaje o vaší návštěvě těchto webových stránek. Přístupové údaje zahrnují:

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Objem přenesených dat v jednotlivých případech
 • Webová stránka, ze které požadavek pochází
 • Prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče

Společnost Cloudflare používá údaje ze záznamů ke statistickým vyhodnocením za účelem zajištění provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Informace o zde shromažďovaných údajích a o ochraně zabezpečení a datech ve společnosti Cloudflare naleznete zde.

5.10 Bazaarvoice

IT-partner Bazaarvoice poskytuje platformu pro recenze produktů na webu Einhell.

O služby kolem tématu hodnocení produktů (recenze a hodnocení) se v našem systému stará společnost Bazaarvoice. V rámci použití této služby je zákazníkovi odeslán e-mail, a to nejen při použití rozhraní Bazaarvoice, ale také při použití služby prodloužení záruky 2+1. Před odesláním tohoto jednorázového e-mailu vás proto žádáme o výslovný souhlas. V případě, že nám dáte svůj souhlas, předáme společnosti Bazaarvoice následující informace:

 • Jméno
 • Příjmení
 • UserID
 • Emailová adresa
 • Registrovaný produkt
 • Časový údaj o registraci
 • Jazykové nastavení pro emailovou komunikaci

Pokyny pro ochranu dat Bazaarvoice naleznete na https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

6. Přenos údajů

Vaše osobní údaje nejsou přenášeny třetím stranám, není-li to nutné za účelem uzavření smlouvy nebo neposkytli-li jste k tomu váš výslovný souhlas. Při poskytování služeb může být pro nás například důležité předávat vaší adresu a informace o objednávce našemu velkoobchodnímu partnerovi nebo servisnímu partnerovi. Pokud využijeme externího poskytovatele služeb, jsou tito pečlivě vybíráni a jsou povinni se řídit všemi ustanoveními na ochranu údajů podle článku 28 GDPR (viz obrázek 5).

7. Použití souborů cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči uživatele nebo internetovým prohlížečem uživatele v jeho počítačovém systému. Když uživatel vstoupí na webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném načtení webové stránky. Používáme soubory cookies, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč po změně stránky a nabídnout vám relevantní služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookies - tyto funkce vyžadují, aby byl prohlížeč po změně stránky znovu rozpoznán.

Soubory cookies budou uloženy na vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad jejich používáním. Výběrem odpovídajícího nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookies a přenosu údajů, které obsahují. Cookies, které již byly uloženy, mohou být kdykoli smazány. Rádi bychom však upozornili, že vám to může bránit v plném využívání všech funkcí této webové stránky.

Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak spravovat soubory cookies (nebo je např. deaktivovat) v nejrozšířenějších prohlížečích:

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Zpracování se provádí na základě §15 odst. 3 TMG (zákon o telemediích) a také článku 6 (1) písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o výše uvedené účely. Shromážděná data jsou pomocí technologických opatření pseudonymizována. Není tedy možné spojit údaje z nich s konkrétní osobou. Údaje tak nebudou uloženy společně s jinými osobními údaji, které se vás týkají.

Nastavení souborů cookies můžete kdykoli upravit a odvolat jakékoli dříve udělené souhlasy.

Seznam externích souborů cookies používaných při návštěvě webu naleznete v části 5.

8. Kontaktní formulář

Když nás kontaktujete e-mailem nebo kontaktním formulářem, informace, které poskytnete, jsou uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu a i pro následné potenciální dotazy.

9. Zpravodaj

Zvolíte-li si zasílání zpravodaje nabízeného prostřednictvím webového serveru, požádáme vás o poskytnutí e-mailové adresy a i informací, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy, a že souhlasíte se zasíláním zpravodaje (procedura zdvojeného odmítnutí). Abychom mohli zpravodaj personalizovat, ukládáme osobní údaje, jako například oslovení, jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Následně tyto údaje využíváme při zasílání požadovaných informací a k dokumentování vašeho souhlasu. Souhlas udělený k ukládání údajů, e-mailové adresy a jejich využití při zasílání zpravodaje může být kdykoliv odvolán s budoucí platností, a to buď prostřednictvím odkazu ve zpravodaji, vašeho uživatelského účtu Einhell nebo zasláním písemné žádosti na Einhell-UNICORE s.r.o., Závodní 278, Karlovy Vary 360 18, Česko, e-mail: info@einhell.cz. Pro správu a distribuci našeho zpravodaje využíváme služeb společnosti CleverReach GmbH & Co. KG (Muehlenstr. 43 - 26180 Rastede - Německo). Abychom mohli poskytovat službu zpravodaje řádně, uvedené osobní údaje zasíláme společnosti CleverReach. 

10. Statistical Analysis

Statistické informace o používání našeho webového serveru vyžadujeme proto, aby byl uživatelsky přívětivější, k provádění měření návštěvnosti a k provádění výzkumu trhu. K tomuto účelu využíváme nástroj webové analýzy popsaný v této kapitole.

10.1 Google Analytics

Google Analytics je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Tento analytický software je nakonfigurován v souladu s požadavky na ochranu údajů. Konkrétněji využíváme Google Analytics ve spojení s dodatkovou funkcí poskytovanou Google k anonymizování IP adres. Tento nástroj obecně zkracuje IP adresu v zemích EU a pouze ve výjimečných případech poté, co byla přenesena do USA.

Zamezit tomu, aby tento nástroj shromažďoval a analyzoval vaše údaje, můžete stažením a instalováním doplňku prohlížeče z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

11. Zabezpečení údajů

Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, které využíváme, jsou povinni zajišťovat důvěrnost a řídit se ustanoveními příslušným zákonem na ochranu údajů. Společnost přijímá vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, úpravou, zničením a před přístupem neoprávněnými osobami a neoprávněným šířením. Naše bezpečnostní opatření jsou aktualizována v souladu s technickým pokrokem.

Na ochranu bezpečnosti vašich údajů během přenosu využíváme nejmodernějších šifrovacích procesů.

12. Doba uchování údajů

Údaje si obvykle uchováváme po dobu potřeby poskytování našeho webového serveru k využití a služeb s tím souvisejících nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na pokračování uchovávání (např. po splnění smlouvy máme stále oprávněný zájem na marketing poštovní formou). Vymazání údajů nastává po vypršení zákonné nebo smluvní doby uchování údajů (např. dob uchování stanovených daňovými a obchodními zákony). Údaje nespadající do doby uchování jsou vymazány ihned poté, kdy nejsou k plnění určeného účelu zapotřebí.

13. Práva uživatele

Jako uživatel webového serveru máte určitá práva. K uplatnění vašich práv odkazujeme na informace v kapitole s kontakty. Upozorňujeme ale, že jsme schopni vás jednoznačně identifikovat.

14. Právo na informace, provedení změn a vymazání údajů

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů můžete kdykoliv a bezplatně požádat o písemnou informaci o tom, jaké údaje o vás ukládáme (např. jméno, adresu). Dále máte za podmínky splnění zákonných požadavků právo na korekci nebo vymazání těchto údajů. Vyloučeny z tohoto práva na výmaz jsou například údaje o obchodních procesech, které jsou předmětem zákonné doby uchování údajů.

15. Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.

16. Právo na námitku

Kromě toho máte také právo na námitku proti zpracování údajů naší stranou. Následně ukončíme zpracování vašich údajů s výjimkou — v souladu se zákonnými ustanoveními — případů, kdy můžeme prokázat přesvědčivý oprávněný důvod k pokračování zpracování, který převažuje vaše práva.

17. Právo na přenositelnost údajů

Dále je naším závazkem na základě vaší žádosti zajistit přenositelnost osobních údajů, které poskytnete, zajištěním těchto údajů dostupných v běžném a strojově čitelném datovém formátu.  

18. Odvolání souhlasu

Kdykoliv a s budoucím účinkem můžete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste nám udělili kvůli jednomu nebo více než jednomu konkrétnímu účelu. Uvedené nemá vliv na právoplatnost zpracování, ke kterému docházelo před odvoláním vašeho souhlasu. 

19. Automatizované zpracování osobních údajů

Zpracování vašich osobních údajů výhradně automatizovanými prostředky probíhá pouze je-li to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy a nemá-li uvedené na vás nějaký zákonný nebo podobný dopad.

20. Změna našich ustanovení o ochraně údajů

Zůstává nám právo pravidelně měnit toto oznámení o ochraně údajů tak, aby odpovídalo aktuálním zákonným požadavků nebo abychom implementovali změny našich služeb do oznámení o ochraně údajů (např. při zavádění nových služeb). Toto oznámení o ochraně údajů bude následně platit pro jakoukoliv další návštěvu tohoto webového serveru.

21. Podávání stížností u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu ve věci zpracování vašich osobních údajů. Můžete kontaktovat úřad na ochranu osobních údajů s pravomocí v místě vašeho bydliště nebo ve vaší zemi nebo úřad na ochranu osobních údajů s pravomocí v místě našeho podnikání. Je jím:

Národní dozorový úřad pro zpracování osobních údajů

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

22. Kontakt

Jakékoli návrhy, stížnosti nebo dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů mohou být nasměrovány na našeho pracovníka pro ochranu údajů. Doporučujeme odesílat důvěrné informace pouze poštou.

Úředník pro ochranu údajů Einhell-UNICORE s.r.o.
Einhell-UNICORE s.r.o.
Závodní 278
Karlovy Vary 360 18
Česko

Email: datenschutz@einhell.com
Phone: + 420 353440217